Từ Cõi Lòng Sâu Thẳm

LỜI BÀI HÁT: Từ Cõi Lòng Sâu Thẳm
Đăng bởi: Minh Nguyen
Từ cõi lòng sâu thẳm con xin Thần Linh Chúa hiện diện đầy vinh hiển trong lòng này.____ Nguyện Thần Ngài tuôn đổ làm mọi lòng tươi mới, lời nguyện cầu tha thiết với cha tình yêu.___ Lạy Chúa, chúng con khẩn xin Ngài đến ban nước sống tưới mát chúng con, đưa hồn linh chúng con đến với Cha.___ Hỡi Chúa, xin Chúa khiến cho mọi lòng hiệp nhất, đến với Chúa với tấm lòng vỡ tan, đến với Chúa với tấm lòng biết ơn._____